قطعه آوازی ناپولیتن – نینا – سولیست آواز مسعود امیر سپهر – ارکستر فیلارمونیک تبریز

قطعه آوازی ناپولیتن – نینا – سولیست آواز مسعود امیر سپهر – ارکستر فیلارمونیک تبریز

امتیاز سینما امتیاز داده نشده
نشان کردن
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...

درباره قطعه آوازی ناپولیتن – نینا – سولیست آواز مسعود امیر سپهر – ارکستر فیلارمونیک تبریز

قطعه آوازی ناپولیتن – نینا – سولیست آواز مسعود امیر سپهر – ارکستر فیلارمونیک تبریز به رهبری یاشار شادپور

فیلم‌های پیشنهادی

دیدگاه‌های قطعه آوازی ناپولیتن – نینا – سولیست آواز مسعود امیر سپهر – ارکستر فیلارمونیک تبریز