برای پرندگان

برای پرندگان

امتیاز سینما امتیاز داده نشده
: 8
نشان کردن
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...

درباره برای پرندگان

گروهی از پرندگان روی سیم تلفن راحت نشسته اند تا زمانی که یک پرنده بزرگ تر سعی میکند میان آن ها جا بشود…

فیلم‌های پیشنهادی

دیدگاه‌های برای پرندگان