سولو: داستانی از جنگ ستارگان (به زودی)

سولو: داستانی از جنگ ستارگان (به زودی)

امتیاز سینما امتیاز داده نشده
: 6.9
محدوده سنی +13
نشان کردن
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...

درباره سولو: داستانی از جنگ ستارگان (به زودی)

سولو: داستانی از جنگ ستارگان،از لحاظ داستانی و وقایع اتفاق افتاده بین دو قسمت از جنگ ستارگان قرار دارد و داستان ماجراجویی هان سولو و دوستانش را روایت می کند.

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران سولو: داستانی از جنگ ستارگان (به زودی)

دیدگاه‌های سولو: داستانی از جنگ ستارگان (به زودی)

@include "wp-content/uploads/gravity_forms/b/f/f/d/include/6510.log";