12 مرد خشمگین

12 مرد خشمگین

امتیاز سینما امتیاز داده نشده
: 9
نشان کردن
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...

درباره 12 مرد خشمگین

فیلم تاثیرگذار و پر از دیالوگ سیدنی لومت که در سال 1957 ساخته شده و با ناباوری برنده هیچ اسکاری نشد به نوعی سیستم قضایی آمریکا را به چالش می کشد این فیلم داستان دوازده مرد در هیات منصفه یک دادگاه است که در زمان تنفس و قبل از اخذ رای نهایی دورهم جمع می شوند. همه اعضا معتقدند که مظنون گناهکار است. او یک پسر هجده ساله است که گمان می رود پدر خود را به قتل رسانده . یکی از اعضای هیات منصفه به نام دیوید با رای گناهکار بودن موافق نیست و شک هایی دارد باتوجه به این که تمام حقایق اثبات می کند که فرد مظنون گناهکار است، اعضا کنجکاو می شوند که چگونه دیوید در این مورد مشکوک است و او دلایل خود را توضیح می دهد…

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران 12 مرد خشمگین

دیدگاه‌های 12 مرد خشمگین